Skip to main content

Røvrendt af Det Faglige Hus

Før jeg tog afsted undersøgte jeg grundigt, om jeg kunne tage gratis a-kasse og fagforening med mig som studerende i udlandet. Jeg fik at vide af Det Faglige Hus, at det kunne jeg godt, og fortsatte hos dem i god tro.

Det var en kæmpe fejl.

“Du skal betale 2.851 kr. for rettigheder du ikke kan få”

Jeg opdagede for nogle dage siden, at Det Faglige Hus ikke havde rettet mine informationer til min nye uddannelse i Australien, og tog kontakt til dem, for at alt skulle være i orden. Jeg kunne nemlig ikke få lov at rette det online.

Min henvendelse resulterede i, at de sendte mig en opkrævning på 2.851,63 kr. og en besked om, at jeg hverken har ret til gratis kontingent eller dagpenge. Og det har jeg i øvrigt aldrig haft.

Jeg gjorde oprør, da de, hvis det er sandt, har meldt mig ind på et falsk grundlag. Altså, de har misinformeret mig.

Selvom det var a-kassens fejl, skal jeg stadig betale

I deres nye afgørelse mener de, at min uddannelse er for kort til, at berettige mig til gratis kontingent. På deres hjemmeside står der, at en uddannelse skal være af mindst 18 måneders varighed. Det er min uddannelse også officielt set, ligesom en bachelor officielt set er 3 år. Jeg har ikke fået nogen forklaring på, hvorfor de er nået frem til at min uddannelse er for kort. Kan det være fordi min uddannelse rent praktisk set er lidt kortere pga. ferie? Det lyder underligt i mine ører.

De vil også have, jeg skal betale kontingent med tilbagevirkende kraft, da de mener min indkomst har været højere end dagpengeniveauet, fordi jeg har fået betalt dele af min studieafgift til det australske universitet gennem legater. Ifølge DFH, er det en indtægt, der gør, at jeg mister retten til at være fritaget. Det finder jeg højst besynderligt. Det er jo ikke en skattepligtig indkomst, og slet ikke en indkomst, der har været disponibel for mig, idet pengene er gået direkte til at betaling af min uddannelsesafgift. Det er jo ikke penge jeg har tjent. Det er en uddannelse jeg har fået støtte til.

Til dette svarede de:

Med din mail i mente kan vi præcisere at reglen om efterbetaling også gælder i de situationer hvor der er noget at bebrejde a-kassen.

 Jeg indsætter kopi af teksten fra bekendtgørelsen

 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Stk. 8. Medlemmet skal efterbetale medlemsbidraget for fritagelsesperioden, hvis det efterfølgende viser sig, at medlemmet ikke opfyldte betingelserne for at være fritaget, også selvom den fejlagtige fritagelse skyldes en fejl fra a-kassens side. Hvis medlemmet er fritaget efter stk. 1, nr. 2, skal der dog kun efterbetales for de dage eller den periode, hvor medlemmet havde arbejde. A-kassen skal opkræve det skyldige medlemsbidrag efter proceduren i lovens § 78. 

Jeg beklager derfor at vores afgørelse ikke kan ændres til din fordel.

“Vores chefjurist vurderer, at du rent faktisk mente noget andet”

Da jeg i sin tid undersøgte mine muligheder for at få a-kasse og fagforening med til australien skrev jeg til dem i en mail:

Hej det faglige hus. Jeg skal flytte til Australien en gang i fremtiden. Det betyder at jeg må stoppe på min danske uddannelse (kandidat) og flytte over til en australsk uddannelse (master, der er godkendt til dansk SU.) Jeg har allerede afsluttet en bachelor i Danmark. Mine spørgsmål er: Kan jeg fortsat have gratis a-kasse og fagforening? Giver det mening for mig at fortsætte med at have fagforening og A-kasse i Danmark? Kan jeg stadig gøre brug af fordelene og hvad er reglerne for dagpenge bagefter? (også i forhold til hvis jeg skulle flytte tilbage til Danmark på et tidspunkt) Jeg vil gerne have et skriftligt svar, og vil tage stilling til om jeg fortsætter medlemskab eller skal udmeldes herefter.

Hvortil jeg i sin tid fik dette svar (link).

Nu har de ændret mening, og deres chefjurist har besluttet at min mail skal tolkes, som at jeg fortsætter den samme uddannelse i Australien. Og da han vurderer dette, betyder det at de har ret.

Jeg har nu snakket med vores chefjurist og han er desværre ikke kommet frem til en anden afgørelse.

Han har vurderet at den vejledning der er givet på baggrund af din mail den 28-12-2015 er korrekt. Han har vurderet at din mail skal tolkes som at du fortsætter den samme uddannelse i Australien og på baggrund heraf er vejledningen korrekt.  (Citat fra mail fra DFH)

Jeg godt at vide hvornår AT STOPPE har skiftet betydning til AT FORTSÆTTE? (Nu ved jeg ikke om jeg skal græde eller grine?)

Efter en hurtig Google-søgning, kan jeg se at jeg ikke er den eneste, Det Faglige Hus har snydt. I 2013 var der også en historie med Benjamin, som blev snydt for 46.000 kr.

Det Faglige Hus er åbenbart ikke særlig faglig, og jeg vil kraftigt advare mod at stole blindt på deres ord.

“Hvis du ikke betaler, mister du de rettigheder du har opsparet”

Jeg kan desværre ikke skifte til en anden a-kasse og fagforening, da det faglige hus fratager mig den anciennitet, hvis jeg ikke betaler deres opkrævning. Det vil sige jeg mister alle de rettigheder jeg har opsparet, og at jeg dermed ikke kan tage dem med mig videre.

Men andre ord, så har jeg bare ikke nogen rettigheder, uanset hvordan man vender og drejer det.

Tager på mine mentale kræfter

Jeg håber denne sag ender snart, så jeg kan komme ud af den organisation og fokusere på mit studie. Det tager alt for mange ressourcer ud af min hverdag lige for tiden. Jeg har rimeligt at se på i forvejen. Travlt med at jonglere afleveringer, læsning, midtvejseksamener, husholdning og job.

Den her sag hænger bare som en sort sky over mit hoved, og jeg har svært ved at koncentrere mig om at læse op til en test, jeg har i næste uge.

 

Håber I har mere held med jer.

Kh Cami <3