Skip to main content
Forsikring når man flytter til udlandet

Forsikringer ved hel uddannelse i Australien

Når man flytter til udlandet skal man ikke længere forsikres i Danmark. Så nu har jeg opsagt mine forsikringer i Danmark og bestilt en rejseforsikring til at dække mig på rejsen. Derefter skal jeg forsikres i Australien. Jeg har allerede betalt for en sundheds-/sygeforsikring (OSHC), der er obligatorisk for studerende i Australien. Den svarer til MediCare, som […]

Læs mere

Hvad jeg skal læse i Australien

I Australien skal læse en master i strategisk kommunikation (Master of Strategic Communication), som hører ind under de samfundsvidenskabelige uddannelser. Masteren tager 1,5 år og har 6 obligatoriske kurser (fordelt på de første to år), obligatorisk praktik og derudover kan man vælge mellem forskellige valgfag og kandidatafhandling. Kandidatafhandlingen er valgfri, og hvis man vælger den fra, […]

Læs mere

Sådan finder du ud af, hvor meget du kan få i udlandsstipendium

Det er muligt at få støtte til at betale studieafgift (tuition fee), hvis man skal læse en hel kandidat i udlandet, eller hvis man er freemover (selvarrangeret studieophold som led i dansk uddannelse) på bachelor- eller kandidatniveau. Denne støtte hedder udlandsstipendium, og hvor meget støtte man kan få, varierer fra uddannelse til uddannelse og man får normalt først […]

Læs mere